Márciusban érkezik az Árnyelf c. antológia

Asslanthasi Aldyr, a sötételf mágus, szenvedélyesen kutatja a világ legeldugottabb szegleteit. Őrült kalandjai rendre próbára teszik varázslói képességeit. A karaktert megálmodó Eric Muldoom írásaiban főhősünk ősi kriptákban bolyong, majd elátkozott, tómélyi kastélyban keresi a gnóm királyok rég elveszett koronáját, aztán Mystrea hercegnő túlvilági birtokán vív küzdelmet a rivális démonlordok bajnokaival. Kalandjai végül egy varázslatos földalatti barlang-világba vezetik, furcsábbnál furcsább szerzetek közé, ahol egy démonfajzat sötét tervét kell meghiúsítania. 
Tim Morgan elbeszélésében újfent megelevenedik Mystrea ördögi palotája, és a varázslóra kemény megmérettetések várnak... 
Mickey Long a Halott Fennsíkra űzi hősünket a Holdfényjáró nyomában, lepusztult kastélyok kísértetjárta világába... 
Sophie Muldoom egy ősrégi sárkányelf kódex keresését veti papírra, Soren Ward pedig a holdelfek királyságába repíti a mágust, egy tehetős elf úrhoz, ahol agyafúrt ellenfelek igyekeznek őt sarokba szorítani...
Douglas Rowland komor hangvételű kisregényében a Holdforduló fenyegető árnyéka múlt és jelen veszedelmes határmezsgyéjére hajtja az elfet. Lutarnita lovagok és könyörtelen zsoldosok szegődnek mellé, köztük egy sziklaelf, hogy megszerezzenek egy ereklyét Quennbrey várának rég halott mágusától...
John Caldwell regény terjedelmű elbeszélésében Aldyr megpróbáltatásai tovább fokozódnak. Quennbrey egyes szereplői visszatérnek, és a Dhun-Unn lápban rekedt varázsló jogosan érzi azt: itt és most eljött számára a vég!
 
 
Különlegesség! 

Előkészületben az Árnyelf c. kötet

Terveink szerint 2015. júniusában lát napvilágot az Árnyelf c. antológia, amely különleges abban a tekinmtetben, hogy a hazai piacon elsőként vehetünk kézbe megosztott-karakter kötetet. Ennek a lényege, hogy a kötet szerzői az Eric Muldoom képzeletében született Asslanthasi Aldyr alakja köré szőttek különféle stílusú történeteket. Vajon mit hozott ki az árnyelf varázsló karakteréből John Caldwell, Douglas Rowland vagy Soren Ward? Az antológiában az író barátainak elbeszélései mellett néhány régi, nehezen beszerezhető (és újraszerkesztett) Muldoom-történet is helyet kapott a korai időkből, továbbá néhány apró meglepetés. A borítófestményt Szendrei Tibor jegyzi, aki elsőként festette meg 1995-ben az árnyelf varázsló alakját.

Eric Muldoom - Boszorkánylovag beharangozó

ERIC MULDOOM - Boszorkánylovag

A végzetes Sötét Víz közeleg, és mindent bekebelez.
A világ a végnapjait nyögi. Mindazokra a biztos halál vár, akik nem tudnak bebocsátást nyerni valamelyik Örökkévaló Városba. A gond csak az, hogy ezek sosem maradnak egy helyben, és még építőik, a gőgös elf urak is tanácstalanok, merre keressék őket.

Az emberek – az egykori elf rabszolganépek – sorsa végképp kilátástalan. Ilyen helyzetben fordulhat elő, hogy egy kitaszított boszorkánylovagot indítanak útnak, találjon meg és foglaljon el egy ilyen legendás örökvárost.

Fekete Kullgant épp a vesztőhelyre cipelik, így nincs túl sok választása: elvállalja a küldetést. Kullgan talán csak egy mocskos szájú félbarbár, de amint harcról van szó, felülmúlhatatlan. Fiatal ugyan, de az életet máris képes sötét humorral megélni, és önmagát is mély iróniával szemlélni. Vér és halál – ez a jelmondata. Magához veszi varázspengéjét, és hagyja, hogy az események magukkal sodorják. Útitársai is akadnak: a sziklaelf harcos, a titokzatos Medini-lány, és a sötételf varázsló. Vajon megbízhat bennük? Biztosan nem. Egyetlen dolog biztos: a túlélésért minden eszközt be kell vetnie.

Eric Muldoom regénye valódi klasszikus fantasy a kard és boszorkányság irányzatból. A kötet lapjain vakmerő hősökkel, mesebeli lényekkel, változatos helyszínekkel és meghökkentő kalandokkal találkozunk. Gazdag képzelőerő, érdekes világ, sodró lendület és sok akció jellemzi. A dark fantasy egyes stílusjegyei éppúgy felfedezhetők benne.

A 2013-as év történései

Elindultak két kötet előkészítő munkálatai:

ÁRNYELF (shared-world, shared-character: Asslanthasi Aldyr)

Tervezett megjelenés: 2014. tavasz-nyár. Közreműködő írók a projektben: törzsgárda és "meglepetés" szerzők. :) Műhelyes (belső) leadási határidő: 2013. november. Jelenleg végső fázisban van: 6 elbeszélés. Várható még további: 6 novella/kisregény.

SÖTÉTELF - MASZKOK

Tervezett megjelenés: 2014-2015. tél

Ammerúnia Novellíró Pályázat 2012

A pályázat kiírója: Ammerúnia Műhely, www.ammerunia.hu
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. július 30. - Árnyelf c. kötethez
2012. augusztus 31. - Hősök ideje c. kötethez
Pályázatigénylési és beküldési cím: ammerunia@gmail.com és másolatként szilard.berke@gmail.com
A b
eérkező pályázatokat értékelik: az Ammerúnia Műhely írói és Eric Muldoom
Díjazás: a legjobb pályaművek megjelennek a jelzett kötetekben! (Fantasy Exkluzív sorozat)

A pályázat célja

Rövidesen kiírjuk új pályázatunkat

Rövidesen kiírjuk új pályázatunkat, amely két exkluzív antológiához kínál publikálási lehetőséget.