Ammerúnia: a Lidércfény különszáma

Lidércfény Ammerúnia különszám (pdf 10 mega)
Lidércfény honlap

Amit az Egy Fantasztikus Nap című rendezvényről szóló, tavaly decemberi számunkban megjelent beszámolónkban jeleztünk, ím valóra vált. Ez a számunk közös kiadvány az Ammerúnia műhellyel, melyhez gyakorlatilag a teljes tartalmat ők adták - úgy az írásokat, mint a grafikákat. A tematikus számainkhoz már hozzászokhattatok, ám ez most mégis más.

Az Ammerúnia világához kapcsolódó ismertetők, novella és regényrészletek látnak most itt napvilágot. Remélem, hogy érdekesnek találjátok majd ezt a klasszikus fantasy világot, amelyben a kard és boszorkányság eredeti mivoltában van jelen. Jó szórakozást kívánok hát! Jimmy Cartwright

Lidércfény – Ammerúnia különszám, 2009. május

Tartalom

Útra fel, kalandozó!

Az Ifjak háborúja - a világ teremtéséről

Limarion, a holtak városa

Holdfordulók és holdkövek

A kilenc hold

Elfek, emberek és más fajzatok

A Királyság kronológiája

Hősök ideje: a királyság tartományai

Dana Weaver: A hó alatt (részlet)

Havas

Fenyves

Legendárium: Artusz de Vorty (Andy R. Cain hőse – részlet a Hittel és vassal c. kisregényből)

Folyóvölgy

Rupert M. Pickford: Alku a hegyek mélyén (részlet)

Csendes

Soren Ward: Feketepart (részlet)

Feketepart

Dana Weaver: Hajsza (töredék)

Az Óelfek: a hét ősi nemzetről

Lorien Aiwood és Eric Muldoom: Az elfekről

Nyugati Elf Császárság: egy vándor naplójából

A holdelfek három temploma

Elf Birodalmak: Kelet

Elf Birodalmak: Nyugat

Eric Muldoom: A Varjú V2. (részlet)

Független Elf birodalmak

Démonikus Óbirodalmak

Eric Muldoom: Láng, ha lobban (részlet)

A varázslók mágiája

Az Örökkévaló Városokról

Soren Ward: Feketepart (2. részlet)

John C. Talbot: Nekropolisz

Exkluzív részletek:

Árnyékföldek Mágikus hasadékok, „szigetek” gyűjtőneve. Az egyes Korok visszamaradt területei, épületei, amelyeket a Holdfordulók nem pusztítottak el, de egyfajta megrekedt állapotba süllyedtek. Akik benne ragadtak, sohasem hagyhatják el, egyfajta zárt világban élik mindennapjaikat, mit sem tudván a külvilágról. Olyanok ezek, akárha szellemvilágba lépne át az időutazó. Az ilyen hasadékokat jellemzően a Sötét Víz tengere (köd, füst, vagy víz formájában) határolja. Aki ide betéved, menthetetlenül elpusztul. A Fürkészek (egyes körökben: Árnyjárók) és egyes mágiahasználók ismerik az Árnyékvilágba való ki-belépés titkát, lévén, ez összefüggésben van a Holdakkal. A Fürkészek gyakran ilyen helyeken ütik fel szállásukat, lévén, a külvilág nem találhat rájuk. Az Árnyékföldek hasadékai csak éjjel láthatóak, amikor a holdak fénye erőteljes. Adott hasadék adott holdnál látható, és egyedül azok előtt mutatja magát, akik előzőleg ittak a választott hold véréből. Hogy kik ők? Annak a kornak a szülöttei, amikor a hold volt fókuszban, vagy pedig utólag felruházták a hold erejével (megitatták a főzettel, vagy előidézték a fekete álmot, esetleg holdkövet birtokol. A holdtetoválás is megadja ezt a képességet, ám ezt a testfestészetet (gyakorlati alkalmazás szintjén) a világon mindössze féltucat lélek ismeri. Minden holdra megtehető. Azaz: a Pagor korából itt ragadt hasadékot egyedül éjjel, a Vérhold idején lehet megközelíteni. Azok láthatják, akik sahwarok, vagy rendelkeznek a fenti képességek/készségek valamelyikével.

Történetek szólnak arról, hogy egyes kultikus építményeknek, netán egész városrészeknek épségben megmaradtak előző korokból származó lenyomatai. Némelyek sejteni vélik, hogy Rhodin városa egy pontosan ilyen hasadék-város. Tudomásunk van arról, hogy Shalakorsz is rendelkezik hasonló városnegyedekkel, amely természetesen nem kerülte el a Smaragdtorony figyelmét sem.

 Az Örökkévaló Városokról Aeroon Hyssestil császár mágusai építik az elsőt, az Első Építők (majd utódaik) a rá következőket. Hogy mennyi lehet belőlük, homály fedi, a legnagyvonalúbb becslések szerint kilenc. Manapság Opálvárosokként is emlegetik őket. Egyesek közülük földhöz kötöttek, mások képesek a levegőbe emelkedni, némelyek pedig időben és térben egyaránt utazni. Az első város Dak-Naul, az Opálváros (anyaga feketeopál). Ismert város még: Limarion, Mordor, és sejtések vannak Új Sínisz Tornyainak létezéséről, továbbá Kalumn-Dzardan kettős lényegéről (azaz árnyékföldi megfelelője lenne egy Opálváros). Az első Opálváros Halcon szerint 427-ben megjelenik Shummúr és Baar-Shagyr határvidékén, egész seregeket mozgósítva. Mindenki másért akarja megszerezni magának: a holdelfeket maga a város és működése izgatja, a sötét elfek a torony méretes véropálját – Selía Hyssestil szívét - akarják megkaparintani, a sahrai Smaragd pedig merényletet tervez az ott egybegyűltek ellen. Lásd még: Limarion Első Építők Óelfek (közöttük is azírok), pontos kilétük az előző holdfordulók homályába vész. A legismertebb leírások alapján Dak-Naul mérnökei, akik az időt kijátszó varázsvárosokat emelnek a világ eldugott szegleteiben, ahová a féltett tudást átmenekíthetik, és ahová fogadhatják a kiválasztottakat. Ezeket a városokat, vagy inkább erődöket erős védelemmel látják el. Kapunyitók Egyes azír kiválasztottak térkapukat nyitnak másik síkokra, és olyan fiatal és élhető világokat keresnek, ahová szükség esetén átmenekíthetik népüket. Némelyek Ammerúnia emlékei között kutakodnak, és rég letűnt emlékekbe-korokba nyitnak átjárót; amennyiben sikerül nekik, a legtöbb esetben titkukat megőrizve mindörökre eltűnnek.  Látó, de nevezik Szunnyadónak, vagy Itt Feledettnek is. Egyesek visszatérnek ugyan, de megháborodva, vagy kétlényegű elfajzottként. Akiknél még van remény, hogy elméjük kitisztul, ugyanakkor veszélyes lenne őket Dak-Naulban őrizni, a földre száműzetnek, biztonságosnak vélt barlangok vagy elfeledett romok mélyére, hogy varázslatos, álomszerű állapotban vészeljék át a változást. A legtöbben közülük sohasem térnek vissza, ám ha mégis, tudásuk az új Korban félisteni rangra emelheti őket. Ezek a szerencsétlenek, akiket sorsukra hagynak, a Látók, vagy másként Szunnyadók. A Látók szemét felnyitni rendkívüli merészségre vall: sokuk, ha feleszmél, igazi sorscsapás.  Virrasztók, vagy Ébren Álmodók Némely azírok, akik régtől fogva Dak-Nault szolgálják, de számos tapasztalatuk mit sem segített a Hosszú Tél ellen folytatott küzdelemben, önként vállalkoznak a Szunnyadókhoz hasonlatos „virrasztásra”. Őket saját kívánságuk szerint zárnak el a külvilágtól, hogy elmélkedjenek. Gyakoribb, hogy elvegyülnek az Újvilágok népei között, és keresik azokat a halandókat, akik méltóak arra, hogy az Opálvárosok valamelyikébe kerüljenek. A Virrasztók a Fürkészekkel keresik az erre alkalmasakat.  Fürkészek Az opálvárosokkal misztikus kapcsolatban lévő kiválasztottak, jellemzően kalandozók, akik arra érdemes shir lelkeket keresnek, akiket aztán a városokba irányíthatnak. A III. Holdháború idején közismerten közéjük tartozik Asslanthasi Aldyr és Halcon Lángja. A Fürkészek gyakran az Árnyékföldeken húzzák fel szállásukat, így a legtöbbek elől rejtve maradnak.